Máy đo nồng độ cồn của cảnh sát giao thông

Máy đo nồng độ cồn là công cụ quan trọng hỗ trợ cảnh sát giao thông trong việc kiểm soát an toàn giao thông. Có một số loại máy đo nồng độ cồn hiện đại mà cảnh sát sử dụng để đảm bảo an toàn trên đường:

Alcotest Breathalyzer:

Alcotest là một thiết bị phổ biến được sử dụng trên khắp thế giới. Nó hoạt động bằng cách phân tích hơi thở của người lái xe để đo nồng độ cồn trong máu. Thiết bị này nhanh chóng và độ chính xác cao.
Infrared Spectrometer:

Một số máy đo sử dụng phổ hồng ngoại để xác định nồng độ cồn trong mẫu hơi thở. Các máy này sử dụng nguyên tắc hấp thụ năng lượng của các phân tử cồn để đo lường.
Fuel Cell Sensors:

Các máy đo cồn có thể sử dụng cảm biến tế bào nhiên liệu để đo lường nồng độ cồn. Khi cồn tác động lên tế bào nhiên liệu, sự thay đổi trong dòng điện được đo và chuyển đổi thành giá trị nồng độ.
Pre-Calibrated Semiconductor Sensors:

Các cảm biến bán dẫn được điều chỉnh trước có thể được tích hợp vào máy đo cồn, cung cấp một phương pháp đo độ chính xác và ổn định.
Những máy đo nồng độ cồn này không chỉ giúp cảnh sát kiểm soát lái xe dưới tác động của cồn mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn tai nạn giao thông và bảo vệ an toàn cho cộng đồng.