Máy Đo Độ Dày Lớp Phủ

Xem tất cả 9 kết quả

Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn

Gọi: 0363548327

Model: RD100

Hãng sản xuất: R&D

Giá: 3,550,000 

Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn Phủ- Lớp Mạ Kẽm

Gọi: 0363548327

Model: RD330

Hãng sản xuất: Đang cập nhật

5,500,000  6,000,000 

Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn CM8811FN

Gọi: 0363548327

Model: CM8811FN

Hãng sản xuất: Nicetu

7,700,000  8,500,000 

Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn Phủ

Gọi: 0363548327

Model: R&D

Hãng sản xuất: Đang cập nhật

Giá: 4,000,000 

Máy Đo Chiều Dày Lớp Phủ AC-112BS

Gọi: 0363548327

Model: AC112BS

Hãng sản xuất: Amitari

Giá: 8,000,000 

Máy Đo Chiều Dày Lớp Phủ AC-112AS

Gọi: 0363548327

Model: AC112AS

Hãng sản xuất: Amitari

Giá: 7,000,000 

Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn TA8511

Gọi: 0363548327

Model: TA8511

Hãng sản xuất: TASI

Giá: 6,500,000 

Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn, Mạ CM8822

Gọi: 0363548327

Model: CM8822FN

Hãng sản xuất: Nicetu

7,000,000  7,500,000 

Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn Mạ CM8806

Gọi: 0363548327

Model: CM8806FN

Hãng sản xuất: Nicetu

Giá: 6,000,000