Máy dò khí độc

Xem tất cả 15 kết quả

Máy Đo Khí O2-CO-H2S-LEL

Gọi: 0363548327

Model: ST8990

Hãng sản xuất: Smartsensor

Giá: 6,500,000 

Máy Đo 4 Khí (CO , O2 , H2S , EX) K600

Gọi: 0363548327

Model: K600

Hãng sản xuất: Bosean

Giá: 14,500,000 

Máy Đo Khí CO2 - Nhiệt Độ - Độ Ẩm

Gọi: 0363548327

Model: H8

Hãng sản xuất: China

2,500,000  3,000,000 

Máy Đo Khí CO-CO2 - Chất Lượng Không Khí

Gọi: 0363548327

Model: VT-9IN1

Hãng sản xuất: China

Giá: 3,200,000 

Máy Đo 4 Khí O2-CO-H2S-CH4

Gọi: 0363548327

Model: BH-4A

Hãng sản xuất: BOSEAN

6,000,000  6,500,000 

Máy Đo Khí O2-CO-H2S-CH4

Gọi: 0363548327

Model: BH-4S

Hãng sản xuất: BOSEAN

Giá: 7,700,000 

Máy Đo Khí CO-O2-H2S-LEL Có Bơm Hút

Gọi: 0363548327

Model: BH-4A/Pump

Hãng sản xuất: Bosean

Giá: 9,500,000 

Máy Đo 4 Khí O2-CO-H2S-LEL Có Bơm Hút

Gọi: 0363548327

Model: BH-4S with Pum

Hãng sản xuất: BOSEAN

Giá: 10,500,000 

Máy Đo Khí Co2

Gọi: 0363548327

Model: GM8802

Hãng sản xuất: Benetech

3,800,000  4,500,000 

Máy Đo Khí Formaldehyde

Gọi: 0363548327

Model: BH90/CH2O

Hãng sản xuất: BOSEAN

6,500,000  7,500,000 

Máy Đo Khí Oxy

Gọi: 0363548327

Model: BH90/O2

Hãng sản xuất: BOSEAN

Giá: 3,800,000 

Máy Đo Khí NH3

Gọi: 0363548327

Model: BH-90/NH3

Hãng sản xuất: BOSEAN

Giá: 6,500,000 

Máy Đo Khí CO AS8700A

Gọi: 0363548327

Model: AS8700A

Hãng sản xuất: Smart Sensor

Giá: 1,650,000 

Máy Đo Khí CO

Gọi: 0363548327

Model: PCO350

Hãng sản xuất: LUTRON

Giá: 3,500,000 

Máy Đo Khí H2S

Gọi: 0363548327

Model: BH-90/H2S

Hãng sản xuất: BOSEAN

4,500,000  5,000,000