Máy Đo Độ Cứng Viên Nén

Xem tất cả 8 kết quả

Máy Đo Độ Cứng Viên Nén Vặn Cơ 500N

Gọi: 0363548327

Model: KD-3

Hãng sản xuất: YUNTA

Giá: 18,500,000 

Máy Đo Độ Cứng Viên Nén Vặn Cơ 1000N

Gọi: 0363548327

Model: KD-3A

Hãng sản xuất: YUNTA

Giá: 23,000,000 

Máy Đo Độ Cứng Viên Nén Vặn Cơ 2000N

Gọi: 0363548327

Model: KD-3B

Hãng sản xuất: YUNTA

Giá: 25,000,000 

Máy Đo Độ Cứng Viên Nén Tự Động 500N

Gọi: 0363548327

Model: KD-4

Hãng sản xuất: YUNTA

Giá: 24,000,000 

Máy Đo Độ Cứng Viên Nén Tự Động 1000N

Gọi: 0363548327

Model: KD-4A

Hãng sản xuất: YUNTA

Giá: 27,000,000 

Máy Đo Độ Cứng Viên Nén Tự Động 1200N

Gọi: 0363548327

Model: KD4-B

Hãng sản xuất: YUNTA

Giá: 29,000,000 

Máy Đo Độ Cứng Viên Nén Tự Động 1500N

Gọi: 0363548327

Model: KD4-C

Hãng sản xuất: YUNTA

Giá: 34,000,000 

Máy Đo Độ Cứng Viên Nén Tự Động 2000N

Gọi: 0363548327

Model: KD4-D

Hãng sản xuất: YUNTA

Giá: 39,000,000