Máy Đô Độ Ẩm Vải Sợi

Xem tất cả 4 kết quả

Máy Đo Độ Ẩm Vải MS7100C

Gọi: 0363548327

Model: MS7100C

Hãng sản xuất: Moisture Meter

Giá: 4,200,000 

Máy Đo Độ Ẩm Vải SKZ111A-2

Gọi: 0363548327

Model: SKZ111A-2

Hãng sản xuất: SKZ

Giá: 7,500,000 

Máy Đo Độ Ẩm Vải C2000 Delmhorst

Gọi: 0363548327

Model: C2000

Hãng sản xuất: DELMHORST

Giá: 17,400,000 

Máy Đo Độ Ẩm Vải Aquaboy Tem1

Gọi: 0363548327

Model: Aquaboy Tem1

Hãng sản xuất: Aquaboy

Giá: 34,000,000